کتاب برنامه نویسی با اکسل - مبانی (جلد اول)

بسیاری از کاربران اکسل می توانند کار هایشان را با این نرم افزار انجام دهند , سؤال می کنند , چرا باید VBA را نیز یاد بگیرند؟ 5 دلیل ارائه می کنم: 1-VBA به شما زمان می دهد: هدف اصلی VBA خودکار کردن کارهای تکراری مانند تهیه گزارش ماهانه و ... است. با خودکار کردن این وظایف ، زمان بیشتری برای انجام هر کاری که دوست دارید به دست می آورید. 2-VBA به شما قدرت می دهد: تمام محدودیت­ هایی که فکر می­ کنید نرم­ افزار اکسل داشته باشد به کمک ماکرو­ها می­ توان...