گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی(فرمت Word)

گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی فرمت فایل گزارش کارها: Word، وورد، تایپ شده ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) عنوان و مشخصات گزارش کارها: 1- آنالیز IR – تجزیه کیفی تعداد صفحات: 5 صفحه 2- آنالیز (IR2) – تجزیه کیفی تعداد صفحات: 6 صفحه 3- تعیین ثابت تفکیک یک معرف به روش اسپکترومتری UV - Vis تعداد صفحات: 7 صفحه 4- دستگاه UV – Vis جلسه اول تعداد صفحات: 6 صفحه 5- تعیین Fe +2 و Fe+3 در یک نمونه به روش...